نکات خرید کاشی برای کاشی کاری

حتما قبل از زمان خرید کاشی از کاشی کار خود مقدار مورد نیاز کاشی را بپرسید.

کاشی بین کابینتی مدرن

در زمان خرید، یک بسته کاشی بیشتر تهیه نمایید زیرا ممکن است در هنگام کاشی کاری تعدادی کاشی شکسته شود و نیاز به کاشی جدید باشد.

کاشی بین کابینتی

حتما از فروشگاه های معتبر خرید کرده و در زمان خرید به جنس و کیفیت توجه بکنید زیرا تعویض و بازسازی کاشی کاری سخت و پر هزینه است.

 

سیمان و ماسه مناسبی برای کاشی کاری انتخاب بکنید تا ملات شما بتواند به محکمی کاشی شما را به سطح بچسباند.